Vision

Den eneste konstant i tilværelsen er forandring. Dette princip er gældende for universets love, såvel som for virksomheder. I vores moderne verden foregår forandring hurtigere end nogensinde før og denne tilstand afstedkommer en altid stigende, kompleks lovgivning. 

At drive en virksomhed professionelt, effektivt og inde for lovens rammer, er en kompleks opgave og mange virksomhedsejere oplever bødestraf og kommercielle sanktioner for regler og lovgivning de ikke var klar over eksisterede. Risikoen for at overtræde love, gælder egen virksomhed og medarbejdere, men indbefatter også samarbejdspartnere, kunder og leverandører. 

Konsekvensen ved at bryde disse love registreres på straffeattesten og er ofte knusende for en karriere i den finansielle sektor.

Med baggrund i finanstilsynet har vi siddet med talrige sager vedrørende hvidvask og dagligt oplevet konsekvenserne af den manglende viden på området. Dette giver os et indgående kendskab til de gældende regler og love i dette retsfelt. 

Compliance Group specialiserer sig i rådgivning i hvordan du sikrer, håndterer og forebygger mod økonomisk kriminalitet. Vi tilbyder integrerede løsninger og ekspertrådgivning, specifikt designet til jeres behov og virksomhed.