VIsion

Den eneste konstant i tilværelsen er forandring. Dette princip er gældende for universets love, såvel som for virksomheder.

I vores moderne verden sker forandring hurtigere end nogensinde før og denne tilstand afstedkommer en altid voksende, kompliceret lovgivning.

At drive en virksomhed professionelt, effektivt og indenfor lovens rammer, er en kompleks opgave og mange virksomhedsejere oplever bødestraf og kommercielle sanktioner ifølge regler og lovgivning, de ikke var klar over eksisterede. Risikoen for at overtræde love gælder både egen virksomhed og medarbejdere og omfatter også samarbejdspartnere, kunder og leverandører.

Et lovbrud registreres på straffeattesten og er ofte ødelæggende for en karriere i den finansielle sektor.

Med baggrund i Finanstilsynet har vi siddet med talrige sager vedrørende hvidvask og dagligt oplevet konsekvenserne af den manglende viden på området. Dette giver os et indgående kendskab til gældende regler og love i dette retsfelt.

Compliance Group specialiserer sig i rådgivning. Hvordan man sikrer sig mod, håndterer og forebygger økonomisk kriminalitet.

Vi tilbyder integrerede løsninger og ekspertrådgivning specifikt designet til jeres behov.