Ydelser

Hos Compliance Group specialiserer vi os i bekæmpelse af hvidvask, GDPR og finansiel compliance.
Vi tilbyder ekspertrådgivning og risikostyring indenfor implementering og håndtering af juridiske og kommercielle forhold i din virksomhed.

Hvidvaskloven
Vi rådgiver om alle problemstillinger i hvidvaskloven. Dette omfatter blandt andet:

 • Risikovurdering af jeres kunder, jeres virksomhed og samarbejdspartnere.
 • Styringsredskaber til håndtering af risiko.
 • Komplet hvidvaskpolitik og forretningsgang.
 • Intern kontrol af jeres hvidvaskberedskab. Vi tilbyder også ekstern kontrol, hvis virksomheden er i særlig risiko for at blive misbrugt til hvidvask.
 • Vurdering og etablering af procedure for kundekendskab.
 • Registrering hos Hvidvasksekretariatet med jeres virksomhed som indberetter.
  (manglende registrering tillægges vægt, hvis virksomheden udtages til kontrol af Finanstilsynet)
 • Bistand til korrekt opfyldelse af lovpligtig undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt.
 • Undervisning i bekæmpelse af hvidvask og lovkrav.

Persondataforordningen
Vi rådgiver om alle problemstillinger på GDPR-området, dette omfatter blandt andet:

 • Udarbejdelse af persondatapolitik.
 • Udarbejdelse af privatlivspolitik / compliance på oplysningsforpligtelse.
 • Udarbejdelse af cookiepolitik og opsætning af compliant cookieløsning for hjemmesider.
 • Gennemgang af lovpligtige krypterings-faciliteter, herunder krypteret kommunikation og sikker opbevaring af personoplysninger.
 • Etablering af forretningsgange til behandling af indsigts- og sletteanmodninger.
 • Etablering af databehandleraftaler.
 • Undervisning af medarbejdere.

IT-sikkerhed
I relation til compliance på GDPR området er det nærliggende at gennemgå virksomhedens IT-sikkerhed. Vi tilbyder derfor en kontrol af jeres IT-sikkerhed samt en række simple og billige IT-sikkerhedsløsninger, bl.a. til opbevaring af personfølsomme oplysninger og øvrig sikkerhedsmæssig relevant data.

Til avancerede IT-retlige problemstillinger samarbejder vi med de dygtigste på området og kan hjælpe jer det rette sted hen.

Finansielle tilladelser m.v.
Vi rådgiver om – og udarbejder – en række tilladelser på det finansielle område.  Hvis jeres virksomhed skal bruge en tilladelse, udarbejder vi hos Compliance Group en skabelon til tilladelsen, som vi efterfølgende beder jer udfylde. Vi rådgiver herefter om, hvordan I optimerer ansøgningsprocessen. Dette omfatter blandt andet:

 • Tilladelse til koncerninterne eksponeringer for banker samt investerings- og forsikringsselskaber.
 • Komplet løsning til fit & proper ansøgninger.
 • Alle typer tilladelser som forvalter af alternative investeringsfonde (AIF).
 • Tilladelse til valuta- og vekselvirksomhed.
 • Tilladelse som investeringsforvaltningsselskab.

Øvrige henvendelser
For juridisk rådgivning på andre retsområder er I altid velkomne til at kontakte os på 30745432. Vi har et stort netværk og kan sende jer den rigtige vej, hvis ikke vi selv kan løse opgaven.

Virksomheder er forskellige, vi tilbyder derfor både totalløsninger og rådgivning på enkeltområder. Vi tilbyder et uforpligtende møde mhp at klarlægge hvilke behov, der er relevante for jeres virksomhed.

Komplet løsning
En komplet løsning omfatter alle ovenstående felter samt en sikker, gennemarbejdet og skræddersyet forretningsmodel til jeres virksomhed, der er compliant med hvidvaskloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Herudover tilbyder vi løbende support. På den måde opnår I sikkerhed for et positivt udfald, hvis jeres virksomhed tages ud til kontrol af Finanstilsynet eller Datatilsynet.